බොරිස් ජොන්සන් නැවතත් සටනට

borinjonson

බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් මහතා නැවතත් එරට කන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ නායකත්වය සඳහා තරග කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වෙයි.

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු බලය කන්සර්වේටිව් පක්ෂයට හිමිව තිබෙන අතර එම පක්ෂයේ නායකත්වය ලබාගන්නා තැනැත්තා එරට අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත්වෙයි.

Related posts