මැදපෙරදිගට යුද නෞකා යවන්න ජපානයෙන් තීරණයක්

මැදපෙරදිග කලාපය වෙත යුද නෞකා පිටත්කර යැවීමට ජපාන රජය තීරණය කර ඇත.

සිය වෙළෙද නෞකාවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා ඒ වෙත යුද නෞකා පිටත්කර යැවීමට ජපානය තීරණය කර ඇත.

හෙලිකොප්ටර් යානාවලින් සමන්විත යුද නෞකා සහ ඊට අමතරව ප්‍රහාරක ගුවන්යානාද අදාළ කලාපය වෙත යොමුකිරීමට ජපාන රජය කටයුතු කර ඇත.

ගල්ෆ් කලාපයට අයත් හෝමූස් සමුද්‍ර සන්ධිය හැර සෙසු සාගර කලාප සම්බන්ධයෙන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

Related posts