අමෙරිකාව, අභ්‍යවකාශය තරණය කිරීමේ තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් රොකට්ටුවක්  දියත් කිරීමෙන් පසුව මතුවන හදිසි අවස්ථාවකදී ගගනගාමීන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් ලෙස  මිනිසුන් රහිත අභ්‍යවකාශ කැප්සියුලයක් අත්හදා බැලීමක් සිදුකර තිබේ.

සිය අත්හදා බැලීම සාර්ථක වූ බවත්  සිය ගගනගාමීන් අභ්‍යවකාශගත කිරීමේ හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙළේ අවසන් අදියර කරා ළඟා වීමට හැකි වූ බවත් ස්පේස් එක්ස් සමාගම නිවේදනය කරයි.

 

Similar Posts