මොළයට හානි පමුණුවන ඇමීබා සත්වයෙකු පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක්

මොළයට දරුණු හානි පමුණුවන ඇමීබා සත්වයෙකු පිළිබඳ ඇමෙරිකා ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයේ විද්‍යාඥයින් අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කරයි.

නයිග්ලේරියා ෆාවුලේරි නම් පියවි ඇසට නොපෙනෙන මෙම ඇමීබා මොළයට හානි සිදුකළ එක් පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ වාර්තා වී ඇති බවයි

පිරිසිදු ජලයේ මොවුන් වාසය කරන අතර ස්වසන මාර්ගය ඔස්සේ ශරීරයට ඇතුළුවන බවයි පැවසෙන්නේ.

ෆ්ලොරීඩා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ ඇමීබා සත්වයින් මාරාන්තික ප්‍රථිපල අත්කර දීමට සමත් ලෙස සැලෙකෙන බවයි.

Related posts