රික්ටර් මාපක 7.1 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

buukampana

පිලිපීනයේ ලුසෝන් දූපතේ රික්ටර් මාපක 7.1 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති වූ අතර, උතුරු පළාතේ රෝහලකට සහ ගොඩනැගිලිවලට දැඩි ලෙස හානි සිදු වූ අතර මැනිලා අගනුවර හරහා ප්‍රබල කම්පන ඇති වූ බව එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

ඩොලෝරස් නගරයේ සිට කිලෝමීටර 11ක් පමණ ගිනිකොන දෙසින් සහ කිලෝමීටර් 10ක් නොගැඹුරු ගැඹුරකදී සිදු වූ භූමිකම්පාවෙන් බරපතළ තුවාල හෝ මරණ පිළිබඳ තවම වාර්තා නොමැත.

භූමිකම්පාවෙන් පසු ගොඩනැගිල්ල අර්ධ වශයෙන් කඩා වැටීමෙන් පසු අබ්රා පළාතේ රෝහලක පිරිස ඉවත් කර ඇති නමුත් ජීවිත හානි කිසිවක් වාර්තා වී නොමැති බව බලධාරීහු පවසති.

Related posts