ලොව ලොම් වැඩිම බැටලුවා වු ක්‍රිස් නම් ඔස්ට්‍රේලියානු බැටලුවා මියගොස් තිබේ.

ක්‍රිස් නමැති මේ බැටලුවා වයස අවුරුදු 10ක් පමණ වන සත්ත්වයෙක් වන අතර  කිලෝ 40කට වඩා වැඩි ලොම් ප්‍රමාණයක් එක්වරෙක ලබාදුන් සත්වයෙකි.

2015 වසරේදී ක්‍රිස් කැන්බරාහි උතුරුදිග කලාපයෙන් සොයාගන්නා විට අධික බර හේතුවෙන් එම සත්ත්වයා ඇවිදීමේ අපහසුතාවෙන්පෙළි ඇත. වසර පහකට වැඩි කාලයක් ලොම් නොකැපීමෙන් එම සත්ත්වයා මේ තත්ත්වයට පත්ව තිබුණි.

2015 දී ක්‍රිස්ගෙන් වෙන්කරගත් ලොම්වල බර කිරා බැලූ අතර එය කිලෝ 40.2ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.එම ලොම්වල වටිනාකම එවක අමෙරිකානු ඩොලර් 413.6ක් වූ බවද සඳහන් වෙයි.

උදෑසන අවදිව සොයාබලන විට ක්‍රිස් මියගොස් සිටි බව එම සත්ත්වයා වාසය කළ කැන්බරාහි ලිට්ල් ඕක් අභයභූමියේ නිලධාරීන් පැවසුවේය.

ක්‍රිස්ගේ හදිසි මරණයට හේතු සොයාගෙන නැතත් වයස්ගතවීම ඊට හේතුවන්නට ඇතැයි සැලකෙයි.

Similar Posts