විප්ලවවාදි නායක ෆිදෙල් කැස්ත්‍රෝ 1976 වසරේ දි අගමැති ධුරය අහෝසි කල පසු  කියුබාවට අගමැතිවරයෙක් පත්කර තිබෙනවා.

කොමියුනිස්ට්ස් පාලනය මගින් සම්මත කරගත් පනත මඟින් නව අගමැතිවරයෙකු සඳහා අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙනවා.

එරට ජාතික සභාවේ නියෝජිතයන් අගමැතිවරයාගේ පත් කිරිම ඒකමතිකව අනුමත කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Similar Posts