ඩුබායි රාජ්‍යයට  ඇද හැලුණු ධාරාණිපාත  වර්ෂාවෙන්  ලෝකයේ  විශාලතම සාප්පු සකීර්ණයක්  වන ඩුබායි මෝල්   සාප්පු සංකීර්ණය වර්ෂා ජලයට යටවී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

සාප්පු  සංකීර්ණයේ රැදී පවතින  ජලය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු   එහි නිලධාරීන්  විසින් මේ වන විටත් සිදු කරමින් පවතින බව ද සදහන් වෙයි.

Similar Posts