විරෝධතාවලට වෙඩි

පුරවැසි පනතට එරෙහිව ඉන්දියාවේ නගර රැසක විරෝධතා පැවැත්වෙන අතර ඇසැම් ප්‍රාන්තයේ පැවැති විරෝධතාවලදී පොලිසිය විරෝධතාකරුවන්ට වෙඩි තැබීය.

මේ වනවිට එම වෙඩි තැබීම්වලින් මියගිය ගණන 5 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ.

“අපි 100කට වැඩි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ 2,000ක වැඩි පිරිසක් මේ වනවිට රැඳවුම් භාරයේ සිටිනවා. අනෙක් පිරිස් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විඩියෝ පට බලනවා” යැයි ඇසෑම් ප්‍රාන්ත පොලිසියේ අධ්‍යක්ෂ බස්කාර් යෝටි මහන්තා පැවැසීය.

 

 

 

Related posts