සාර්ස් රෝගයට සමාන චීනයේ අබිරහස් වෛරසයට ගොදුරු වු පිරිස ඉහළට

චීනයේ වුහෑන් ප්‍රදේශයේ ව්‍යාප්ත වන හඳුනා නොගත් වෛරස්රෝගී තත්ත්වය වැළඳුනු රෝගින් 62 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් 08 දෙනෙකුගේ තත්ත්වය බරපතල බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

2002  චීනය සහ හොංකොංහි පුද්ගලයින් 650කට ආසන්න පිරිසකට මරු කැඳවු සාර්ස් රෝගි තත්ත්වයට සමාන බව ද වාර්තා වේ.

Related posts