සමාජවාදී පක්ෂයේ කැබිනට් සාමාජික සිමොනෙටා සොමාරුගා ස්විට්සර්ලන්ත ජනාධිපති ධුරය භාර ගත්තාය.

59 හැවිරිදි සොමරුගා ධනවත් ඇල්පයින් ජාතියේ විධායක ශාඛාව වන ස්විට්සර්ලන්තයේ සාමාජිකයන් හත් දෙනෙකුගෙන් යුත් ෆෙඩරල් කවුන්සිලයේ පරිසර, ප්‍රවාහන, බලශක්ති හා සන්නිවේදන අමාත්‍යවරිය වේ.

ඇය මීට පෙර අධිකරණ අමාත්‍ය ධුරය හෙබවූ 2010 සිට කවුන්සිලයේ අසුන්ගෙන ඇත.

දක්ෂිණාංශික ස්විට්සර්ලන්ත මහජන පක්ෂයේ (එස්වීපී) මුදල් ඇමති උයිලි මොරර්ගෙන් සෝමරුගා ජනාධිපති ධුරය භාර ගත්තේය.

1959 සිට ක්‍රියාත්මක වන ස්විට්සර්ලන්තයේ ඊනියා “මැජික් සූත්‍රය” යටතේ කැබිනට් තනතුරු විශාලතම පක්ෂ හතර අතර බෙදා ගැනේ. ඒ් එස්වීපී, සමාජවාදීන්, දක්ෂිනාංශික නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය (පීඑල්ආර්) සහ කේන්ද්‍රීය ක්‍රිස්තියානි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් අතරය.

හරිත පක්ෂය ඔක්තෝම්බර් මාසයේ පැවති ෆෙඩරල් මැතිවරණයේදී  ඓතිහාසික වාසි ලබා ගත් අතර, එය දැන් කැබිනට් අසුනක් ලැබිය යුතු යැයි ඉල්ලා සිටියද, විධායක අංශයේ ස්ථානයක් ලබා ගැනීමට තවමත් සමත් වී නැත.

Similar Posts