නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් රැඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන අවස්ථාවකදී පුරවැසියන්ට සහ නිවැසියන්ට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට විද්යුත්  මහජන පැමිණිලි සේවාවක් සෞදි ආරාබිය විසින් ආරම්භ කර තිබේ.

බන්ධනාගාර අධීක්ෂණය සහ දඩුවම් බලාත්මක කිරීම පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර උප ලේකම් ෂෙයික් අබ්දුල්ලා බින් නසාර් අල්-මුක්බෙල් පැවසුවේ නව සේවාව මගින් බන්ධනාගාර අධීක්ෂණය, යුක්තිය සහතික කිරීම සහ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ඇති උනන්දුව පිළිබිඹු වන බවය.

ඔහු පවසා සිටින්නේ රජයේ නීතීඥවරයා නඩුව පසු විපරම් කර, රැඳවියා රඳවා සිටින ස්ථානයට ගොස්, අවශ්‍ය පරීක්ෂණ පවත්වනු ඇත, අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇත්නම් රැඳවියා නිදහස් කිරීමට නියෝග කරනු ඇති බවය.

2017 දී සල්මාන් රජු විසින් විමර්ශන හා නඩු පැවරීමේ කාර්යාංශයේ නම මහජන පැමිණිල්ලට සංශෝධනය කිරීමට නියෝගයක් නිකුත් කළ අතර එහි කාර්යාලය කෙලින්ම රජුට සම්බන්ධ කළේය. අධිකරණ අමාත්‍ය වලීඩ් අල්-සමානි මහතා කියා සිටියේ රජයේ නඩු විභාගය රජු සමඟ කෙලින්ම සම්බන්ධ කිරීම සංවර්ධිත අධිකරණ ඇති රටවල සහ ඉස්ලාමීය ෂරියාට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුකූල වන වැදගත් පියවරක් බවය.

Similar Posts