china china news today taiwan china news today live china news today rain india china news today china news today flood china world news china news today earthquake china news australia

හොංකොංහි මැතිවරණ නීතිය සං‍ශෝධනය කිරීමට චීනය  පියවර ගත්තේ ය.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, ඊට අදාළ පනත් කෙටුම් පත චීනයේ තීන්දු තීරණ ගැනීමේ ඉහළ ම ඒකකය වන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේදී එකමතිකව සම්මත වූ බවයි.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහි ප්‍රහාරයක් බව මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කරමින් අ‌මෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් කියා සිටියේ ය.

හොංකොං ‍සැල‍කෙන්නේ චිනයට අයත් ස්වයං පාලන කලාපයක් ලෙසයි.

Similar Posts