විකටයින් සඳහාම වෙන්වූ ෆෙයර් ඔෆ් ලාෆ් සමුළුව 24 වෙනි වරටත් මෙක්සිකෝවේ මෙක්සිකෝ සිටි අගනුවරදී  සිව් දිනක් පුරා පැවැත්විය.

විකටයන්ගේ ක්ෂේත්‍රයට ගරු කිරීමේ සහ සහය වීමේ අරමුණින් වාර්ෂිකව මෙක්සිකෝවේ අගනුවර දී  සමුළුවක් ලැටින් ක්ලවුන්ස්  සමාජය මුල් වී සංවිධානය කරනු ලබයි.

පේරු, නිකරගුවා, කොස්ටරිකා සහ එක්සත් ජනපදය නියෝජනය කරමින් විකටයින් ඊට සහභාගී වේ.

ඉකුත් 24වන දා සිට පුරා දින හතරක් මෙවර එම සමුළුව පැවැත්විය. ඊට සමගාමීව පැවති සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු වලට රටවල් 14 කින් විකටයින් 450 දෙනෙකු පමණ සහභාගී වූ බවත් සඳහන් වෙයි.

සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ වෘත්තීය විකටයින් 10 000ක් එරට තුළ ලියාපදිංචි වී ඇති බවයි.

Similar Posts