අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැති කරන්න එපා

july chung

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස බිළිදීම සිදු නොකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති ජූලී චන්ග් සදහන් කරයි.

රට තුළ සාමකාමී විරෝධතා මගින් හා කළා නිර්මාණ ඔස්සේ සිදු කරන ප්‍රකාශන මගින් හෝ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සිදුකරන ප්‍රකාශන මගින් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සිදුවිය හැකි බවද ඇමෙරිකානු තානාපති ජූලී චන්ග් සදහන් කරයි.

ලංකාවේ ආර්ථික හා දේශපාලන ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය දැඩි බලාපොරොත්තුවකින් පසුවන බවද මහරගම තරුණ සේවා සභා ශාලාවේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින් ඇමෙරිකානු තානාපති ජූලී චන්ග් සදහන් කරයි.

ඇමෙරිකානු තානාපති ජූලී චන්ග් තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“අප විශ්වාස කරනවා සාමය විවිධ ආකාරවලින් අත්කරගත හැකි බව. ආර්ථික සංවර්ධනයේ අවස්ථාවන් සඳහා ප්‍රජාවන් එක්සත් ව කටයුතු කිරීම එවැනි එක් ආකාරයක්. අද රටේ නායකයන්ට මම කියා සිටින්නේ, මේ රටේ තරුණ පෙළ පිළිගැනීමකට ලක්කොට රටේ අනාගතය ලෙස සවිබල ගැන්වීම සඳහා අප ඔබ දිරිගන්වන බව.

අපි සියලු දෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු සහගත වෙමු. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, දේශපාලන ස්ථාවරත්වය, නවෝත්පාදන ගොඩනැංවීම මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරගැනීම ගැන අපේක්ෂා සහගත වෙමු. දූෂණයට එරෙහි ව ක්‍රමානුකූල වෙනසක් ඇති කරමු.

මොකද ස්ථාවරත්වය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසේ අගයන් කැප කර ලබා ගත යුත්තක් නොවන නිසා එය සාමකාමී විරෝධතාවක්, කලා නිර්මාණයක් මඟින් අදහස් පළ කිරීමක් හෝ සමාජ මාධ්‍ය අදහස් දැක්වීමක් විය හැකියි. අද මම ඔබට ප්‍රතිඥාවක් ලබා දෙනවා, සාමය පිළිබඳ අඛණ්ඩ විශ්වාසයක් තබන අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය, සාමය සහ එක්සත්භාවය උදෙසා ඔබ සමඟ කටයුතු කරන බවට.”

Related posts