කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට තවත් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ සූරියවැව පිහිටි කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ (KDU) දක්ෂිණ මණ්ඩපයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද නිලධාරි ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩය, පිරිමි සහ කාන්තා නවාතැන් සංකීර්ණ විවෘත කිරීම සහ පර්යේෂණ සඟරාවක් සහ සඟරාවක් එළිදැක්වීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමින්.

සම්මානිත මහාචාර්ය ලලිත් ද සිල්වා විසින් ‘KDU Jou al of Built Environment’ (KDU-J-BE) එළිදැක්වීමේ ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වූ අතර ‘QUALITY- for Sustainable’ සඟරාව එළිදැක්වීමේ ප්‍රධාන දේශනය මහාචාර්ය සමන් යාපා විසින් පවත්වනු ලැබුවා. එහි ඊ-අනුවාද ද පසුව එළිදැක්වූවා.

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය තුළින් අපගේ තරුණ පරපුරේ මනස සංවර්ධනය කර පෝෂණය කරමින් ඉදිරියට යන අතරම ශ්‍රී ලංකාවට කැපවීමෙන් හා අවංකව සේවය කරන වෘත්තීය නිලධාරීන් බිහිකිරීමත්, සැමට දීප්තිමත් සහ සුරක්ෂිත අනාගතයක් සඳහා දායක වීම මෙම ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ අරමුණ බවයි.

Similar Posts