ලොව ප්‍රබල ව්‍යාපාරිකයෙක් වන Alibaba ව්‍යාපාරයේ හිමිකරු ජැක් මා විසින් කොරෝනා වෛරස් පරීක්ෂණ කට්ටල සහ මුහුණු ආවරණ තොගයක් අමෙරිකාවට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

වෛරසය පරික්ෂා කිරීමේ උපකරණ කට්ටල ලක්ෂ 05ක් සහ මුහුණු ආවරණ මිලියන ගණනක්  යවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Similar Posts