පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය ගැන ඉගියක්

elec set alarm for 11 30

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය ඔක්තොම්බර් මස 30 වන දිනෙන් පසු නිකුත් කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

පළාත් පාලන ආයතනවල කාලසීමාව පසුගිය මාර්තු මාසයෙන් අවසන් වු අතර එහි කාලසීමාව මේ වන විට වසරකින් දීර්ඝ කර තිබේ.

ලබන වසරේ මාර්තු මාසයට පෙර පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය පවත්වා එහි සාමාජිකයින්ට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කළ යුතු අතර දීර්ඝ කල කාලසීමාව සම්පුර්ණ වීමට ප්‍රථම මාස තුනකට පෙර මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අදාළ නිවේදනය නිකුත් කළ යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් ඔක්තොම්බර් මස 30 වන දින මෙවර ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අත්සන් තැබීමට මැතිවරණ කොමිසම මේ වන විට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව එම නාමලේඛනයට අත්සන් තැබීමෙන් අනතුරුව මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත.

Related posts