ඉන්දියාවේ, නවදිල්ලි නුවර වාතයේ ගුණාත්මකභාවය පිරිහීම හේතුවෙන් ඒහි පාසල් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල වසා තැබීමට දිල්ලි  රජය පියවර ගෙන තිබේ. පරිසර දූෂණය (වැළැක්වීමේ හා පාලන) අධිකාරියේ නියෝගයකට අනුව වාතයේ ගුණාත්මකභාවය හදිසි මට්ටමට ආසන්නව පවතින බැවින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අතර දිල්ලියේ එන්.සී.ආර් හි උණුසුම් මිශ්‍ර පැලෑටි සහ ගල් කුඩු තහනම තවදුරටත් සිකුරාදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ. ඒමෙන්ම ස්වාභාවික ගෑස් හෝ කෘෂි අපද්‍රව්‍ය වෙත මාරු නොවූ ගල් අඟුරු සහ අනෙකුත් ඉන්ධන මත පදනම් වූ කර්මාන්ත හෙට දක්වා ෆරීදාබාද්, ගුරුග්‍රම්, ගාසියාබාද්, නොයිඩා, බහදූර්ගාර්, භිවාඩි, ග්‍රේටර් නොයිඩා, සෝනේපට් සහ පනිපට් යන ප්‍රදේශවල වසා තැබෙනු ඇත.

දිල්ලියේ, නල ස්වාභාවික ගෑස් වෙත තවමත් මාරු වී නොමැති කර්මාන්ත මෙම කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක නොවන බවද ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Similar Posts