ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු 08කට ICCයෙන් චෝදනා

ක්‍රීඩාවේ දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය කිහිප වතාවක් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ICC විසින් පුද්ගලයින් අට දෙනෙකුට චෝදනා කර තිබේ.

චෝදනා එල්ල වූ ක්‍රීඩකයින් අතර හිටපු ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සාලිය සමන් ද ඒ අතර සිටින බවයි වාර්තා වෙයි.

එමිරේට්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය ( ECB) වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් අබුඩාබි T10 ලීග‍යේ දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය කිහිප වතාවක් උල්ලංඝණය කිරිම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩකයින් සහ නිලධාරීන් අට දෙනෙකුට චෝදනා කර ඇති බව සඳහන්.

මේ සම්බන්ධයෙන් ICC විසින් නම් කරන ලද දූෂණ විරෝධී නිලධාරියා (DACO) විසින් පහත සඳහන් චෝදනාවන් එල්ල කර සිටියි.

2.1.4 වගන්තිය – සංග්‍රහය 2.1 වගන්තිය කඩ කිරීමට ඕනෑම සහභාගිවන්නෙකුට සෘජුව හෝ වක්‍රව ඉල්ලීම්, පොළඹවා ගැනීම, පොළඹවා ගැනීම, උපදෙස් දීම, ඒත්තු ගැන්වීම, දිරිගැන්වීම හෝ හිතාමතාම පහසුකම් සැලසීම.

2.4.5 වගන්තිය – වෙනත් සහභාගිවන්නෙකු විසින් දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය යටතේ දූෂිත හැසිරීම්වලට සාක්ෂි ලබා දිය හැකි සහභාගිවන්නෙකුගේ අවධානයට ලක්වන කිසියම් සිදුවීමක්, සත්‍යයක් හෝ කාරණයක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු DACO වෙත (අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව) හෙළිදරව් කිරීමට අපොහොසත් වීම.

2.4.6 වගන්තිය – නීති සංග්‍රහය යටතේ ඇති විය හැකි දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් DACO විසින් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම පරීක්ෂණයක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලවත් සාධාරණීකරණයකින් තොරව අසමත් වීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

2.4.7 වගන්තිය – සංග්‍රහය යටතේ සිදුවිය හැකි දූෂිත හැසිරීම් පිළිබඳ DACO විමර්ශනයකට බාධා කිරීම හෝ ප්‍රමාද කිරීම.

2.2.1 වගන්තිය – ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය තරගවල ප්‍රතිඵල, ප්‍රගතිය, හැසිරීම හෝ වෙනත් අංශයන් මත ඔට්ටු ඇල්ලීම.

2.4.6 වගන්තිය – නීති සංග්‍රහය යටතේ ඇති විය හැකි දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් DACO විසින් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම පරීක්ෂණයක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලවත් සාධාරණීකරණයකින් තොරව අසමත් වීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

වගන්තිය 2.1.1 – අබුඩාබි T10 2021 හි නුසුදුසු තරඟ හෝ තරඟවල අංග නිවැරදි කිරීමට, කුමන්ත්‍රණ කිරීමට හෝ බලපෑම් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පාර්ශවකරුවෙකු වීම.

2.1.4 වගන්තිය – 2.1 වගන්තිය කඩ කිරීමට ඕනෑම සහභාගිවන්නෙකුට සෘජුව හෝ වක්‍රව ඉල්ලීම්, පොළඹවා ගැනීම, පොළඹවා ගැනීම, උපදෙස් දීම, ඒත්තු ගැන්වීම, දිරිගැන්වීම හෝ හිතාමතාම පහසුකම් සැලසීම.

2.4.4 වගන්තිය – නීති සංග්‍රහය යටතේ දූෂිත හැසිරීම් වල යෙදීමට ලැබුණු කිසියම් ප්‍රවේශයක් හෝ ආරාධනාවක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු DACO වෙත හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වීම.

වගන්තිය 2.1.1 – අබුඩාබි T10 2021 හි නුසුදුසු තරඟ හෝ තරඟවල අංග නිවැරදි කිරීමට, කුමන්ත්‍රණ කිරීමට හෝ බලපෑම් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පාර්ශවකරුවෙකු වීම.

2.1.3 වගන්තිය – දූෂිත හැසිරීම් වල යෙදෙන ක්‍රීඩකයා වෙනුවෙන් වෙනත් සහභාගිවන්නෙකුට ත්‍යාගයක් පිරිනැමීම.

2.4.4 වගන්තිය – නීති සංග්‍රහය යටතේ දූෂිත හැසිරීම් වල යෙදීමට ලැබුණු කිසියම් ප්‍රවේශයක් හෝ ආරාධනාවක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු DACO වෙත හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වීම.

2.4.6 වගන්තිය – නීති සංග්‍රහය යටතේ ඇති විය හැකි දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් DACO විසින් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම පරීක්ෂණයක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලවත් සාධාරණීකරණයකින් තොරව අසමත් වීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ආදියයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සාලිය සමන්ට (ගෘහස්ථ ක්‍රීඩක) එල්ල වී ඇති චෝදනා වන්නේ,

වගන්තිය 2.1.1 – අබුඩාබි T10 2021 හි නුසුදුසු තරඟ හෝ තරඟවල අංග නිවැරදි කිරීමට, කුමන්ත්‍රණ කිරීමට හෝ බලපෑම් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පාර්ශවකරුවෙකු වීමයි.

Related posts