සෞඛ්‍යට අසාධ්‍යයි ජන ජිවිතය අනතුරේ

සෞඛ්‍යට අසාධ්‍යයි ජන ජිවිතය අනතුරේ යන තේමාව යටතේ සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිය සමිති එකමුතුව හා ඒකාබද්ධ ජනතා ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරන ලද විරෝධතාවයක් 22වන දින කැම පැයේදි දික්ඔය ග්ලැන්කන් දිස්ත්‍රික් මුලීක රෝහල ඉදිරිපිටදි පවත්වන ලදි.

ජිවිත අනතුරේ හෙලන ඖෂධ ගෙන්විම නවතනු, ඖෂධ,උපකරන හා පරික්ෂන ද්‍රව්‍ය හිගයට වහා විසදුම් ලබා දෙනු, සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හිගය විසදනු, සෞඛ්‍ය සේවාවට ප්‍රමානවත් මුදලක් ලබා දෙනු, සෞඛ්‍ය  සේවාව කෙලෙසන ආන්ඩුවේ සැලසුම් හකුලාගනු, සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ජිවත් විමට සරිලන දිමනාවක් ලබා දෙනු, ඇතුළු ඉල්ලිම් කිපයක් මුල් කර  ගෙන මෙම විරෝධතාවය 22වන දින එම රෝහල ඉදිරිපිටදි  පවත්වන ලදි.

දික්ඔය දිස්ත්‍රික් මුලීක රෝහලේ වෛද්‍ය, හෙද හා අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයන්ට අයත් පිරිසක් හා ජාතික ජන බල වේගයේ පිරිසක් විසින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts