ගෝටාගෝගම අසළ උණුසුම Sirasa TV Live

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහය දක්වමින් අරලියගහ මන්දිරය අසලට පැමිණි ආධාරකරුවන් ඒ අසල පිහිටි “මයිනා ගෝ ගමට” පැමිණ එහි ඉදිකර තිබු අට්ටාල වලට පහරදීම හේතුවෙන් අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරියේ මේ වන විට උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ.

අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට ධුරයෙන් ඉවත් නොවන ලෙස බල කිරීමට පැමිණි පිරිස් සහ ඒ ඉදිරිපිට මයිනාගෝගම ලෙස හඳුන්වාගෙන අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ධුරයෙන් ඉවත් කරන්නැයි බල කරමින් සිටි පිරිස අතර මෙම ගැටුම්කාරී තත්වය ඇතිවී තිබේ.

මයිනාගෝගම විරෝධතා පුවරු ගිනි තැබීමට ලක් කර ඇත.

Related posts