අද (19) හා හෙට (20) විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

අද (19) හා හෙට (20) විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය. සඳුදා (21දා) සිට කාණ්ඩ 4ක් යටතේ පැයයි විනාඩි හතළිස් පහක විදුලි කප්පාදුව නැවත දෛනිකව සිදුකිරීමට සිදුවන බව ඔහු පැවසීය.

ඉන්ධන අවසන්වීම නිසා ඊයේ (18දා) දිනයේ දී පැයයි විනාඩි හතළිස් පහක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවූ බවද අද සහ හෙට (19-20 ) විදුලි ඉල් ලුම සති අන්ත දින දෙක නිසා අඩුවීම හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදුවක් කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇතැයි කොමිසම අපේක්ෂා කර තිබෙන බව ද නමුත් සඳුදා සිට අවශ්‍ය බවද පැහැදිලි කළේය.

Related posts