අධික වැසි හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසක් දුෂ්කර තත්වයන්ට පත්වෙයි

rain3

දිවයින්ට ඇද හැලෙන අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසති.

පවතින මෙම වැසි තත්වයන් මත තමන්ට නිසි ලෙස කුලි වැඩක් හෝ කර එදිනෙදා ජිවත් විමට යම් මුදලක් සොයා ගැනිමද දුෂ්කර තත්වයන්ට පත්ව ඇති බව  කුලි වැඩ කරන පිරිසක් පවසති.

පදික වෙලදුන් පිරිසක්ද මෙම තත්වයන් පිලිබදව පවසනුයේ පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් තම වෙලදාම් කටයුතුද නිසි ලෙස කර ගෙන යාමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන්ද විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

පවතින වැසි තත්වයන් මත සමන්‍ය ජන ජිවිතයටද විවිධ බලපැම් එල්ලවි ඇති බව  තවත් පිරිසක්ද පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts