ජූලි 06 වැනි දා තෙක් ගෑස් නෑ

ලබන මස 6 වනදා තෙක් ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල දී ගැනීම සඳහා පෝලිම්වල රැඳී නො සිටින ලෙස එම සමාගම ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

එහි සභාපති මුදිත පීරිස් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ, ලබන මස 5 වනදාත් 12 වනදාත් අතර නෞකා 2ක් මගින් මෙටි්‍රක් ටොන් 7,000ක ගෑස් තොග ලැබෙන තෙක් ජනතාවට බෙදා හැරීම සඳහා ගබඩාවල ගෑස් නොමැති බවයි.

Related posts