රට ගැන තෘප්තිය සියයට 2 ක් දක්වා පහතට

රට පිළිබඳ ජනතාව තුළ ඇති තෘප්තිය සියයට 2 ක් දක්වා පහත බැස ඇතැයි නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණ වී තිබෙනවා. මෙම සමීක්ෂණය සිදුකර ඇත්තේ වෙරිටේ රිසච් ආයතනයයි. ඔවුන් “රට සිතන හැටි” නමින් දීපව්‍යාප්තව සිදුකරන ජනමත සමීක්ෂණයේ ජූනි මාසයේ තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මේ බව අනාවරණ කර තිබෙනවා.

මෙම ආයතනය ඉකුත් ජනවාරි මාසයේ සිදුකළ මහජන මත විමසුමේදී පොදුවේ ගත් කළ මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකාවේ කටයුතු සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ ජනතාවගේ සෑහීමකට පත්වීම හෙවත් රට ගැන තෘප්තිය සඳහන් වූයේ සියයට 6 ක් ලෙසයි. එහෙත්, නවතම සමීක්ෂණයේදී එය සියයට 2 ක් දක්වා අඩුවී තිබීම කැපී පෙනෙන තත්ත්වයක්. එමෙන්ම ජනවාරි මාසයේ සියයට 10 ක් ව පැවැති රජය පිළිබඳ ඇති කැමැත්ත සියයට 3 දක්වා අඩුවී තිබෙනවා. ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ ජනතාවගේ විශ්වාසය ද ඍණ 96 ක් දක්වා අඩුවී ඇති බවයි වෙරිටේ රිසච් ආයතනය සිය සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනාවරණ කරමින් දක්වා ඇත්තේ.

 

Related posts