ලොරි රථ නොමැතිව එළවළු ‌ගොවීන් අමාරුවේ වැටෙයි

elawalu

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට දෛනිකව පිට පළාත්වලින් පැමිණෙන ලොරි සංඛ්‍යාව විශාල ලෙස අඩුවීම හේතුවෙන් සිය එළවළු තොග විකුණාගත නොහැකිව ගොවීහු දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටිති.

ඉන්ධන සපයා ගැනීමේ අපහසුතාව නිසා පිට පළාත් වලින් ලොරි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වලට නොපැමිණෙන බව එම මධ්‍යස්ථානවල නිලධාරීහු පවසති.

Related posts