විභජ්ජවාද මහා ධර්ම සම්භාෂණය ඇරඹෙයි

විභජ්ජවාද මහා ධර්ම සම්භාෂණය හා යුගයේ මහා ත්‍රිපිටක පුජා වැඩමුළුව අද (04) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රිඩාංගණයේදී පැවැත්වෙයි.

නිර්මල බුද්ධ භාෂිතය මතු පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කිරීම අරමුණින් අනුරාධපුර ලබුනෝරුකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය විසින් මෙය සංවිධාන කරයි.

සම්බුදුසසුනේ චීරස්ථීතිය අරමුණු කොට විභජ්ජවාදය මහා ධර්ම සම්භාෂණය පන්දහසක් වූ මහා සංඝරත්නයේ සහභාගිත්වයෙන් අද පෙරවරුවෙ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රිඩාංගණයේදී අරම්භ වුණි.

ධර්ම විනයඥානයෙන් සන්නද්ධ මහාසඟ පරපුරක් බිහි කොට සම්බුදුසසුන අරක්ෂා කිරිම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ධර්ම විනයධර විද්වත් මහා සංඝරත්න විසින් පවත්වනු ලබන දේශන හා විවෘත සාකජා මණ්ඩපයකින් එය සමන්විතයි.

පන්දහසක් වූ මහා සංඝරත්නය උදෙසා ත්‍රිපිටක පන්දහසක් පූජා කිරීමේ මහා පුණ්‍යකර්මයද මෙහිදී සිදු කෙරෙයි.

Related posts