හදිසි නීතිය ගැන යුරෝපා සංගමයත් ප්‍රතිචාර දක්වයි

european-Union-Fast-News

රට තුල හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය ද සිය ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ අනුව එම සංගමයේ මෙරට කාර්යාලය පවසන්නේ මාසය කාලයක් පැවැති මහජන විරෝධතාවලින් පෙන්නුම් කෙරුණු ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නිදහසේ භූක්ති විඳින ආකාරය බවයි.

නමුත් හදිසි නීතිය පැනවීම ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේවනවිට පවතින අර්බුද සහ අසීරුතාවන්ට විසඳුම් ගෙන ඒම සඳහා සාර්ථක ක්‍රියාවක් නොවන බව ද යුරෝපා සංගමය පෙන්වා දෙයි.

Related posts