නිරෝධාන ඇදිරි නිතිය පනවා තිබියදි හැටන් නගරයට පැමිනෙන රථ වාහන දැඩි ලෙස පරික්ෂා කිරිමට හැටන් මුලස්ථාන පොලිසිය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

විශේෂයෙන් සමහර ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් නගරයේ සැරි සැරිම වැඩිවිමත් සමග මෙසේ නගරයට පැමිනෙන රථ වාහන දැඩි පරික්ෂාවකට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවත් එසේ පරික්ෂා කිරිමේදි  නිකරුනේ නගරයට පැමිනෙන රථ වාහන නැවත හරයවා යැවිමට පියවර ගන්නා බවත් හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts