කොවිඩ් මළ සිරුරු  ආදාහන ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ අවසන් කිරිමට දැනුම්දෙයි

covid-death

ගතවු පැය විසි හතර තුළද වැඩිම කොවිඩ් ආසාධිතයින් පිරිසක් වාර්තාවි ඇති කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ  කොවිඩ් ආසාධිත මළ සිරුරු ආදාහනය සදහා  දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු ආදාහනාගාර පැය විසි හතර පුරා  විවෘත්තව තබන්නැයි”,  කළුතර ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක උදය රත්නායක මහතා  දැනුම්දි ඇත.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල්  මෘතශරීරාගාර තුල ගොඩ ගැසි ඇති  කොවිඩ් ආසාධිත මළ සිරුරු  ආදාහන කටයුතු ඉදිරි පැය කිපය තුළ අවසන් කිරිමට සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂකවරයා දැනුම්දි ඇත.  කොවිඩ් ආසාධිතව මිය ගිය  අනන්‍යතාව හදුනාගත නොහැකි මළ සිරුරු නිසා යම් අපහසුතාවයක් ඇතිව තිබු අතර  එම මළ සිරුරු ආදාහනයට  දිස්ත්‍රික්කයේ  ආදාහනාගාර  මේ වන විට පැය විසි හතර පුරා ක්‍රියාත්මකකර ඇතැයි පලාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානින් කියති.

කළුතර, දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් රැසක ඊයේ (08) දහවල් වන විටත් කොවිඩ් ආසාධිතව මිය ගිය පුද්ගල මළ සිරුරු 50 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඇතැයි රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල කීහ. කළුතර දිසුත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය සභා සතු ආදාහනාගාර කිපයක් මේවනවිට අක්‍රියවි ඇති අතර මතුගම, කළුතර, දොඩන්ගොඩ, මිනුවන් පිටිය, වස්කඩුව, පොතුවිල,  සහ හිමිදිරියාව ඇතුළු ආදාහනාගර මේ වන වි පැය විසි හතර පුරා කෝවිඩ් ආසාධිත මළ සිරුරු ඇදාහනය කරමින් කරමින් තිබේ.

එස්. පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

 

Related posts