ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බදුවලින් නිදහස්

vat

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය, ඖෂධ සියලු බදුවලින් නිදහස් කිරීමට රජය විසින් තීරණය කර ඇත.

ඊයේ (03) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක බවයි මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

වී ගොවිතැන් සිදුකරන ගොවීන්ට පොහොර හිඟය හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි අස්වැන්න පාඩුව නිසා ඉදිරියේදී වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 75ක මිලක් නියම කිරීමට ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් උපදෙස් ලබාදුන් බව මුදල් ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

 

Related posts