වනඅලි කළමණාකරන රක්ෂිතය ගැසට් කරන ලෙසට බල කරමින් හම්බන්තොට වල්සපුගල ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කොට ඇති  සත්‍යග්‍රහයට සහභාගි වී සිටින ගොවියෙකු ගේ නිවසකට වන අලි ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ.

වල්සපුගල සත්‍යග්‍රහය පවත්වනු ලබන ස්ථානයේ සිට මීටර් 200 න්  පමණ දුරකින් වන අලි ප්‍රහාරයට ලක් වූ නිවස පිහිටා තිබේ.වගා කොට තිබූ පිපිඤ්ඤා වගාවට ද වනඅලීන් විසින් හානි කොට තිබේ.

හම්බන්තොට වල්සපුගල ප්‍රදේශය වන අලීන් ගේ ප්‍රහාරයට නිරතුරුවම ලක්වන භූමියක් වන අතර පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ වන අලින් ගේ ප්‍රහාරයන්ට ලක්ව පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකුම ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබුණි.වන අලීන්ද මිනිසුන් ගේ ප්‍රහාරයට ලක් වෙමින් සිටිති.

මෙම පීඩනය ඉවසා ගත නොහැකිව වල්සපුගල ප්‍රදේශයේ ගොවීහු පිරිසක් අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කළ අතර අද(03) දිනට ගොවි සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කොට දින 76ක් ගත වී තිබේ.

චන්ද්‍රසේන ගමගේ

Similar Posts