බෙහෙත් හිඟය දරුණු අතට

sinhala gay katha

පවතින දැඩි ඖෂධ හිගය උතුරේ රෝහල් වෙතටද බලපා ඇති අතරම නිවෙස්හි ඇති කරන සුරතල් සතුන් මෙන්ම අයාලේ යන සුනඛයින්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන ලෙසට උතුරු පලාත් මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් උතුරේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එමෙන්ම සුනඛයින් සහ බළලුන් සපා කෑම සහ සූරා කෑම හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර සිදු කරන ජලභීතිකා එන්නත ඇතුලු ඖෂධ වර්ගවල දැඩි හිගයක් පවතින බැවින් ජනතාව මේ දිනවල ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු නොකරන්නේනම් ජීවිත අවධානම් දක්වාද වර්ධනය විය හැකි බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා දෙයි.

Related posts