මෙරට සිදුව ඇතැයි කියන මානව හිමිකම් සහ අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතිය කඩකිරීම් පිළිබඳ සොයා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ලබාදීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ත්‍රිපුද්ගල කොමිෂන් සභාවක් පත් කර තිබේ.

මානව හිමිකම් සහ අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතිය කඩකිරීම් සහ බරපතළ වැරදි පිළිබඳ චෝදනා විමර්ශනය පිණිස පත් කරන ලද කොමිෂන් සභා හෝ කමිටු අනාවරණය කර ගත් තොරතුරු විමර්ශනය, පරීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම හෝ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා මේ කොමිසම පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා  නිකුත් කළේය.

කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ඒ. එච්. එම්. ඩී. නවාස් මහතා පත් කර තිබේ. විශ්‍රාමලත් පොලිස්පති චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු සහ විශ්‍රාමලත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් නිමල් අබේසිරි මහත්වරු එහි සෙසු සාමාජිකයෝ වෙති.

Similar Posts