මුත්‍ර වලින් බීර පෙරයි

beera

‘නිව්බෲ’ යන නමින් නම් කළ මෙම බීර වර්ගය මේ වනවිට සිංගප්පූරුවේ නිපදවයි. මුත්‍ර මුසු වුණු අපජලය හොඳින් පෙරා පිරිසුදු කර ගන්නේ ‘නිව්වෝටර්’ යන නමිනි. ‘නිව්බෲ’ බීරවල ‘නිව්වෝටර්’ සියයට 95 ක් අඩංගු බව නිෂ්පාදකයෝ පවසති.

‘නිව්බෲ’ බීර වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දීම සිදුවූයේ පසුගිය අප්‍රේල් 8 වැනිදාය.

සිංගප්පූරු රජය ජලය ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ  එක් අදියරක් ස මෙම බීර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර ඇත.

Related posts