දිවයිනේ බොහෝ පුද්ගලයින් විවිධාකාරයේ ශාරිරිකව හා මානසිකව වධහිංසනයන්ට ගොදුරු වේ. මෙය අතීතයේ මෙන්ම වර්තමානයටද පොදුය. වෙනසකට ඇත්තේ මේ වන විට පොලිසියෙන් සිදුවන වධහිංසනයන් ද ඉහළ යමින් පැවතීමය.

මෙලෙස විවිධ වධහිංසනයන්ට ලක් වීමෙන් වින්දිතයින් වු බොහෝ දෙනෙක් දිවයින පුරා ඇත. මේ සියලු වින්දිතයින් ඒකරාශි කර ඔවුන්ගේ යුක්තිය වෙනුවෙන් යුක්තිය උදෙසා පුරවැසියෝ නමින් සංවිධානයක් ගොඩ නැඟීමට වධහිංසාවට එරෙහි ශ්‍රි ලාංකික එකමුතුව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව විවිධ ශාරිරික හා මානසික වධහිංසනයන්ට ගොදුරු වු වින්දිතයින් සහ ඒ හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන නීතිඥයින් සහභාගි කරවාගෙන අද (31) දින දෙමටගොඩ, ජයවර්ධන පෙදෙස පිහිටි රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානයේදී යුක්තිය උදෙසා පුරවැසියෝ සංවිධානය ගොඩනැඟීම සිදු කෙරුණි.

ඊට සමගාමීව වධහිංසාවට එරෙහි ශ්‍රි ලාංකික එකමුතුවේ නිල වෙබ් අඩවිය එළි දැක්විමද සිදු විය. https://www.slcat.org

Similar Posts