බ්‍රිතාන්‍යයත් ආර්ථික අර්බුදයක

econimc

දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් අබියස පවතින බ්‍රිතාන්‍යයේ උද්ධමනය සියයට 10.1ක් ලෙස සටහන් ව තිබේ.

මෙය සැලකෙන්නේ ගෙවුණු වසර 40 තුළ එරටට බලපෑ වැඩිම උද්ධමන ප්‍රතිශතය ද ලෙසය.

බ්‍රිතාන්‍ය තුළ භාණ්ඩ මිල කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ යමින් පවතින අතර එය සටහන් වන්නේ ගෙවුණු වසර 40 තුළ ජීවන බර ඉහළ ගිය වැඩිම සීඝ්‍රතාව ද ලෙසය.

ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ, ඉදිරි මාස 6 තුළ බ්‍රිතාන්‍ය ජනගහනයෙන් අඩකගේ ආර්ථික තත්ත්වය පෙර පැවති තත්ත්වයට වඩා පහත වැටීමට නියමිත බවය.

Related posts