ඊෂිකෑස් ක‍්‍රමයට ගණිකාවන් – තිත්පොළ වටලයි

රාජගිරියේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක එක්මහලක් රුපියල් ලක්‍ෂයක කුලී පදනමක් මත ලබාගනිමින් සම්භාහන මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යමින් ඊෂිකෑස් ක‍්‍රමයට ගණිකාවන් ඇලෙවි කළ ගණිකා මධ්‍යස්ථානයක් වැටලූ වැලිකඩ පොලිසිය කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු හා පිරිමි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අන්තර් ජාලය ඔස්සේ දැන්වීම් පළකර ඒ අනුව ඒ ඒ කාල සීමාවන් සඳහා මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් කාන්තාවන් සපයා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

මෙයට පෙර අවස්ථා තුනකදී මෙම මධ්‍යස්ථානය වැටලීමට ලක්කර තිබූ බවත් සඳහන් කරන පොලිසිය එහිදී කාන්තාවන් 11 දෙනෙකු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ බවත් කියයි.

Related posts