පරාජිත ප්‍රාදේශිය සභා අපේක්ෂකයකු කොහොඹ රක්ෂිතයක් විනාශ කරයි

kohoba1

මැදවච්චිය පිහිටි වසර අවුරුදු 40 ක් පැරණි එකම කොහොම  රක්ෂිතය මේ වන විට දැව ජාවාරම්කරුවන් සහ ව්‍යාපාරිකයන්  විනාශ කර ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මැදවච්චිය වල්පොල රක්ෂිතයට අයත් වන වගාවක් වන අතර කෝණකුඹුගොල්ලෑව, කටුවැව දැඹුවැව යන ගම්මානයේ පිහිටා ඇත.

වර්ෂ ගනනාවක  සිට මෙම රක්ෂිතයේ විටෙන් විට මේ ආකාරයට විනාශ කළ අතර ගම්වාසීන්ගේ මැදිහත් වීමේන් එය නවතා දමා ඇත.

මීට වසරක සිට දේශපාලනික සහ මැදවච්චිය රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින බලධාරින්ගේ දැවැන්ත බලවේගයක් සමග පරාජිත ප්‍රාදේශිය සභා අපේක්ෂකයකු  මෙම කොහොඹ රක්ෂිතය විනාශ කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් ඒ සඳහා මැදවච්චියේ අදාල බලධාරින් දැණුවත් කළද බිහිරි අලින්ට වීනා වයන්නා මෙන් සිටි බව ගම්වාසීහු පවසති.

හොදින් වැඩුනු කොහොඹ ගස් 17 මේ වන විට විනාශ කර ඇත. මෙම වන විනාශය  නවතාලීමට මෙරට බුද්ධි අංශයේ නිලධාරින් පිරිසක් පසුගියදා කටයුතු කර ඇත.

Related posts