ගිය අවුරුද්දේ රු.කෝටි13,214ක සිගරට් බීලා

පසුගිය 2020 වසරේ දී ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ පිරිවැටුම රු. බිලියන 132.14 ක්බව ඒහි නවතම මූල්‍ය වාර්තා පෙන්වා දේ. කෙසේ වෙතත් මාර්තු මැද භාගයේ සිට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රට වසා දැමීමත්, ඉන්පපසු රටේ විවිධ ප්‍රදේශ වරින් වර හුදෙකලා කිරීමට ලක්කිරීමත් හේතුවෙන් 2019 වසරට සාපේක්ෂව 2020 වසරේ දී අලෙවි ආදායමේ පහළ යාමක් සිදුව ඇති බව සමාගම වැඩිදුරටත් කියා සිටී. 2019 වසරේ ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ සමස්ත ආදායම රු. බිලියන 141.34 කි.

මේ අතර 2020 වසරේ දී රජයේ බදු ලෙස රු. බිලියන 100 ක බදු ආදායමක් රජයට ලබා දීමට ලංකා දුම්කොළ සමාගම සමත් වී ඇතත්, සමාගම පවසන්නේ 2019 වසරේ දී ඒය රු. බිලියන 105.81 ක්ව පැවති බවයි. ඒසේම 2019 වසරේ දී දුම්කොළ සමාගම ආදායම් බදු ලෙස රජයට රු. බිලියන 11.43 ක් ගෙවා තිබෙන අතර ඒය 2020 වසරේ දී රු. බිලියන 9.85 ක් දක්වා අඩු වී ඇති බව සඳහන් වේ.

 

Related posts