මට්ටෙන් ගොඩ යන අපේ කාලයේ තරුණයන්ට ක්ෂේත්‍ර 81 ක බල ඇනියක්

තුරුණු තරුණයන් ව්‍යාපාරික ලෝකයට එක් කරන්නට ක්ෂේත්‍ර 81 ක බල ඇනියක් සකස් කරන්ට මධ්‍යම ආන්ඩුව පියවර ගන්නා බැව්, වේවැල්  පිත්තල  මැටි ලි බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත  ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසංන්න රණවිර මහතා පවසයි.

තරුණ ප්‍රජාව  දේශිය කර්මාන්ත  සඳහා නැඹුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්  දේශිය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමේ සංවර්ධන කමිටුවට පසුගියදා එක්වෙමින් වේවැල්  පිත්තල  මැටි ලි බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත  ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසංන්න රණවිර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

සම්ප්‍රදායික කර්මාන්තවල  නියැළිමට තරුණ පිරිස් වැඩි වශයෙන් නැඹුරු නොවීම හේතුවෙන් තරුණ පිරිස් ආකර්ශනය කර ගැනීමට වැඩපිලිවෙළක් මේ යටතේ අවශ්‍ය වේ.

තරුණ පිරිස් ආකර්ශනය කර ගැනීමට නම් මෙම කර්මාන්ත තාක්ෂණය සමග බද්ධ විය යුතුය. විදාතා නිලධාරින් සමබන්ධ කර ගනිමින්  ක්ෂේත්‍ර 81ක් යටතේ  හඳුනාගත් කර්මාන්තකරුවන්  ව්‍යවසායකයින් දක්වා  පරිවර්තනය කිරීමට  කටයුතු කරන බව මෙහිදි සඳහන් කෙරිනි.මෙහි අනෙකුත් වැඩසටහන් වශයෙන් අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සුත්‍ර සහ  තාක්ෂණික   දැනුම ලබා දීම  සිදු කෙරේ.

මැටි වැඩි දියුණු කිරිම (process) මඟින් අමුද්‍රව්‍ය  ගබඩා කිරීමට කටයුතු කිරීම හරහා  මැටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනිමේ දුෂ්කරනා අවම කෙරේ.

විවිධ ආයතන උපයෝගි කර ගනිමින්  නිෂ්පාදකයින්ට අවශ්‍ය  සහය ලබා දිමට  කටයුතු කරන බවත් ගාල්ල සිප්නාරා  ආයතනය හරහා  ව්‍යාපාර අවස්ථා දියුණු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිම සිදුකෙරේ.

ජාතික ශිල්ප සභාව  සභාව නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය සහය ලබා දෙයි.තරුණ ප්‍රජාවට ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් නැඟි සිටීමට අවශ්‍ය  දිරිය ලබා දීම සඳහා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන මිලට ගැනීම පහසු කරවීමේ ව්‍යාපෘතියක්ද මෙහිදී ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර මේ සියලු ව්‍යපෘති  හරහා කර්මාන්තකරුවන්ට නව ජීවයක් ලබා දී ඔවුන්ගේ අතමිට සරු කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.

බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

 

Related posts