පෙන්ටගනයෙන් ගුවන් ප්‍රහාර

ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ සිට ක්‍රියාත්මක ඉරාන සහාය ලබන සටන් කණ්ඩායම් ඉලක්ක කර ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කළ බව පෙන්ටගනය (අමෙරිකානු ආරක්ෂක මූලස්ථානය) නිවේදනය කළේය.

එම කණ්ඩායම් විසින් අමෙරිකානු හමුදා වෙත එල්ලකළ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරවලට පිළිතුරු ලෙස ගුවන් ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක කළ බව අමෙරිකාව පැවසීය.

ඉරානය පැවසුවේ එම  ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර ගැන තමන්ගේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවය.

අමෙරිකානු හමුදාවේ 2,500ක් පමණ ඉරාකයේ රඳවා සිටින අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ “ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ජිහාඩ් සටන්කාමීන්ට” එරෙහිව සටන් වැදීමයි.

Related posts