අමෙරිකාවේ ප‍්‍රාන්ත 23 කට හදිසි තත්ත්වයක්

america and sri lanka

කෝවිඩ් 19  වෛරසය හේතුවෙන් අමෙරිකාවේ ප‍්‍රාන්ත 23 කට හදිසි තත්ත්වයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කරයි.

අමෙරිකාවේ ප‍්‍රාන්ත 35 කට වඩා නව කොරෝනා වෛරසය පැතිර ඇති අතර  වොෂින්ටන් නගරය දැනටමත්  පවතින්නේ මෙම හදිසි තත්ත්වයට යටත්වයි.

අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා එරට වැසියන්ට එක්සත් රාජධානිය හැර සියලු යුරෝපා රටවල් සඳහා දින 30ක සංචාරක තහනමක් ද පනවා ඇත.

Related posts