ඉන්දියාවේ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් 230,000 ඉක්මවයි

ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩව තෙවන දිනටත් දෛනික කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාතව ලක්ෂ 2 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

වසංගත තත්ත්වයෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත කිහිපයකම මේ වනවිට සංචරණ කටයුතු අවම කිරීම සඳහා කොන්දේසි පනවා ඇති අතර පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් අද පෙරවරුවේ ප්‍රාන්ත 11ක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කැඳවා ඇති බව ද ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Related posts