ඉන්දීයාව ආගාධයටම

corona-death

ඉන්දියාවේ දිනෙන් දින කොරෝනා ආසාදිතයන් සහ මිය යමින් සිටින පිරිස වැඩි වී තිබෙන අතර එරට දෙවන කොරෝනා රැල්ලේ වැඩිම පිරිසක් මිය ගිය දිනය බවට ගෙවී ගිය පැය 24 පත්ව ඇති ඉන්දීයානු මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව ගෙවී ගිය පැය 24 තුළ පමණක් කොවිඩ්-19 ආසාදිත රෝගීන් 3,293ක් මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම දෙවන රැල්ලෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 2ක ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත් ඉන්දීයානු මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

Related posts