කියුබාවේ කොමියුනිස්ට් පාලනයට එරෙහිව ජනතාව වීථි බසිති

කියුබාවේ කොමියුනිස්ට් පාලනයට එරෙහිව වසර ගණනාවකට පසුව එරට ජනතාව දහස් ගණනින් වීථි බැස විරෝධතා පවත්වති.

හවානා අගනුවර ඇතුළුව අනෙකුත් නගරවල ඔවුන් විරෝධතා පවත්වා ඇති අතර “ඒකාධිපති පාලනය බංගවේවා” යනුවෙන් ඔවුන් කෑ ගැසූ බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

 

Related posts