ගතවූ පැය 24ක් තුළ ඉතාලියෙන් කොවිඩ් -19 මරණ 49ක්

ඉතාලියේ වෛරසය ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වූ දිනයේ සිට දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවගතවූ පැය 24ක් තුළ වාර්තාවී ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව 49කි.

මේ වන විට ඉතාලියෙන් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 197ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ඉතාලියේ කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මියගිය බහුතර පිරිස වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයින් වන බවත් ඉන් 72% ක් පිරිමි පුද්ගලයින් බවත් ය.

Related posts