ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් රෝගීන් පනස්දහසක්

coronavirus news

ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් රෝගීන් පනස්දහසකට අධික පිරිසක් වාර්තා වී තිබනෙවා.

ඒ අනුව ගත වූ පැය 24 තුළ නව ආසාදිතයන් 50,525 තහවුරු කරගෙන ඇති අතර මරණ 716ක් සිදුව තිබෙනවා.

මේ වනවිට ලොව පුරා තුන්වන වැඩිම කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන රට වන්නේ ඉන්දියාවයි.

Related posts