ගුවන් මගීන් ලක්ෂ 45කගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සොරාගත් සයිබර් ප්‍රහාරය

cyber-attack

එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමාගමේ පරිගණක පද්ධතියට එල්ලවූ සයිබර් ප්‍රහාරයකින් ගුවන් මගීන් ලක්ෂ 45ක පමණ පිරිසකගේ පෞද්ගලික තොරතුරු නිරාවරණය වී තිබේ.

එම ගුවන් සමාගම සතු වසර 10ක තොරතුරු පද්ධතියක් එම සයිබර් ප්‍රහාරය හේතුවෙන් නිරාවරණය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

2011 වසරේ අගෝස්තු 26 වැනිදා සිට 2021 පෙබරවාරි මස 3 වනදා දක්වා වූ කාලය තුළ ගුවන් මගීන් හතලිස් පන් ලක්ෂයකගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් තොරතුරු, ජංගම දුරකතන අංක, ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර සහ ලිපිනයන් ඇතුළු තොරතුරු එලෙස නිරාවරණය වී ඇත.

සයිබර් ප්‍රහාරය එල්ල කළේ කුමන කණ්ඩායමක් විසින්ද යන්න පිළිබඳ මෙතෙක් තොරතුරු අනාවරණය වී නොමැති බව එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සමාගම නිවේදනය කර තිබේ.

Related posts